Vật lí Lớp 9: Một chiếc xuồng máy chạy từ Bến sông A đến Bến sông B cách A 120km. Vận tốc của xuồng khi Nước yên lặng là 30km/h. Sau bao lâu xuồng

Vật lí Lớp 9: Một chiếc xuồng máy chạy từ Bến sông A đến Bến sông B cách A 120km. Vận tốc của xuồng khi Nước yên lặng là 30km/h. Sau bao lâu xuồng đến B. Nếu : A) Nước sông không chảy B) Nước sông chảy từ A đến B với vận tốc 5km/h, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ