Chính Sách Về Lệ Phí Và Hoàn Phí

FAQ – Câu hỏi thường gặp của gia sư

 Tôi có phải đóng phí gì không? Nếu có thì những khoản phí đó là gì?

==> Trả lời: Trung tâm gia sư sẽ nhận phí của gia sư khi gia sư nhận được lớp dạy thử buổi đầu tiên. Lệ phí cho mỗi lần nhận lớp dạy là 30% mức lương của gia sư dạy cho lớp đó và phí này chỉ thu một lần. Việc thu phí dùng vào mục đích :duy trì máy chủ website, 3 cô giáo tìm lớp, 1 bạn lập trình website và 1 bạn marketing.

Giao lớp uy tín: Trung tâm Nhật Quang được giao lớp trước và chuyển phí sau nên các bạn yên tâm.

Tại sao trung tâm lại yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân

==> Trả lời: Bắt buộc gia sư phải cung cấp giấy tờ tùy thân. chúng tôi không giao lớp nếu như bạn không cung cấp thông tin đầy đủ, vì thông tin này gữi cho phụ huynh xác minh chính xác bạn là ai và bạn là giáo viên, hay sinh viên, đúng thông tin mới chấp nhận cho gia sư dạy kèm tại nhà.

Nếu sau khi nhận lớp chỉ dạy được một vài buổi và không dạy nữa thì tôi có nhận lại được khoản lệ phí không?

==> Trả lời: Hoàn phí 100% (30 ngày hoặc tính theo số buổi dạy tương đương): nếu gia sư không nhận được lương học phí (do phụ huynh học sinh không đóng học phí) của các buổi dạy  hoặc lớp bị hủy đột xuất. 

Hoàn phí 50% gia sư chỉ dạy 1 tháng đầu tiên đã được nhận lương từ phụ huynh, vì lý do phụ huynh muốn đổi gia sư, hoặc gia sư dạy không chất lượng.

Không hoàn phí trong trường hợp: Tự ý nghỉ dạy mà không thông báo trước cho trung tâm, đi trễ nhiều lần trong 1 tháng, tự ý giới thiệu một người khác dạy thay thế, dạy học không có tâm, không nhiệt tình, gia sư không chữa bài tập cho học sinh.

Chú ý: Gia sư chỉ được nhận lương vào cuối tháng, tuyệt đối không ứng lương trước từ phụ huynh

3 TRUNG TÂM UY TÍN NHẤT BÌNH DƯƠNG

GIA SƯ BÌNH DƯƠNG – HOÀNG KHANG (https://cantimgiasubinhduong.com/)

Trung Tâm Gia Sư Bình Dương – Cô Trân (trungtamgiasubinhduong.edu.vn)

GIA SƯ BÌNH DƯƠNG – NHẬT QUANG – Cô Thanh (https://cantimgiasubinhduong.edu.vn/)

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai