Vật lí Lớp 8: Một người dùng một ròng rọc động để kéo vật có khối lượng 80kg lên cao 3, 2m. Bỏ qua ma sát A.. Tính công cơ năng vật B.. Tính lực kros

Vật lí Lớp 8: Một người dùng một ròng rọc động để kéo vật có khối lượng 80kg lên cao 3, 2m. Bỏ qua ma sát A.. Tính công cơ năng vật B.. Tính lực kros vật và quãng đường phải đéo đầu dây ròng rọc để đưa vật lên độ cao trên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ