Vật lí Lớp 8: Một người đi xe đạp từ địa điểm A để tới địa điểm B. Người đó khởi hành lúc 5 giờ 20 phút. Vào lúc 7 giờ 40 phút, một người khác đi xe

Vật lí Lớp 8: Một người đi xe đạp từ địa điểm A để tới địa điểm B. Người đó khởi hành lúc 5 giờ 20 phút. Vào lúc 7 giờ 40 phút, một người khác đi xe đạp từ B về A. Vận tốc người đi từ B lớn hơn người đi từ A là 3km/h. Hai người gặp nhau lúc 10 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết quãng đường AB dài 91 km., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 8: Một người đi xe đạp từ địa điểm A để tới địa điểm B. Người đó khởi hành lúc 5 giờ 20 phút. Vào lúc 7 giờ 40 phút, một người khác đi xe”

 1. – Thời gian để xe đi từ A đến lúc hai người gặp nhau là:

     10 giờ – 5 giờ 20 phút = 4 giờ 40 phút = 14/3 (giờ)

  – Thời gian để xe đi từ B đến lúc hai người gặp nhau là:

     10 giờ – 7 giờ 40 phút = 2 giờ 20 phút = 7/3 (giờ)

  – Tổng số thời gian đi của hai người đến khi gặp nhau là:

     (14/3) + (7/3) = 7 (giờ)

  – Vì người đi từ B đi với vận tốc nhanh hơn người đi từ A là 3km/h nên trong 7/3 (giờ) thì người đi từ B nhanh hơn người đi từ A quãng đường là:

     3 x 7/3 = 7 (km)

  – Nếu bớt vận tốc của người đi từ B đi 3km/giờ thì vận tốc hai người bằng nhau. Khi đó quãng đường hai người đi được trong 7 giờ là:

     91 – 7 = 84 (km)

  – Vận tốc của người đi từ A là:

     84 : 7 = 12 (km/h)

  – Vận tốc của người đi từ B là:

     12 + 3 = 15 (km/h)

  Đáp số: vận tốc người đi từ A: 14km/ giờ; vận tốc người đi từ B: 15km/ giờ

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ