Vật lí Lớp 8: Chọn câu sai A. Cùng một chất có thể ở trạng thái khí hoặc trạng thái lỏng. B. Cù

Vật lí Lớp 8: Chọn câu sai A. Cùng một chất có thể ở trạng thái khí hoặc trạng thái lỏng. B. Cùng một chất có thể ở trạng thái lỏng hoặc trạng thái rắn. C. Cùng một chất có thể ở trạng thái rắn hoặc trạng thái khí. D. Cùng một chất không thể ở trạng thái khí, lỏng hoặc rắn., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ