Vật lí Lớp 8: Ba chất lỏng A, B, C đang ở nhiệt độ t A ,   t B ,   t C với t A < t B < t C đượ

Vật lí Lớp 8: Ba chất lỏng A, B, C đang ở nhiệt độ t A ,   t B ,   t C với t A < t B < t C được trộn lẫn với nhau. Chất lỏng nào tỏa nhiệt, chất lỏng nào thu nhiệt? A. A tỏa nhiệt, B và C thu nhiệt B. A và B tỏa nhiệt, C thu nhiệt C. C tỏa nhiệt, A và B thu nhiệt D. Chỉ khẳng định được sau khi tính được nhiệt độ khi cân bằng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ