Vật lí Lớp 7: Chọn câu sai. Dòng điện sẽ chạy qua vật dẫn khi: A. Hai đầu vật dẫn có một hiệu điện thế B. Vật dẫn được nối

Vật lí Lớp 7: Chọn câu sai. Dòng điện sẽ chạy qua vật dẫn khi: A. Hai đầu vật dẫn có một hiệu điện thế B. Vật dẫn được nối với nguồn điện C. Vật dẫn phải được nối tiếp với khóa K D. Hai đầu vật dẫn phải được mắc với pin, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ