Vật lí Lớp 7: Chọn câu đúng A. 1 mA = 0,001 A B. 1 A = 10 000 mA C. 1 mA = 10 A D. 1 A = 100 mA

Vật lí Lớp 7: Chọn câu đúng A. 1 mA = 0,001 A B. 1 A = 10 000 mA C. 1 mA = 10 A D. 1 A = 100 mA, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ