Vật lí Lớp 12: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB là 100 cm. Tiêu cự của thấu kính là

Vật lí Lớp 12: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB là 100 cm. Tiêu cự của thấu kính là    A. f = 40 cm                      B. f = 20 cm                      C. f = 16 cm                      D. f = 25cm, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ