Vật lí Lớp 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe S 1 S 1 là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn

Vật lí Lớp 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe S 1 S 1 là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm 2 bức xạ λ 1 = 0 , 4   μ m ;     λ 2 = 0 , 6   μ m . Với bề rộng của trường giao thoa L = 21 mm, người ta quan sát thấy số vân sáng có bước sóng  λ 1 ,   λ 2 trùng nhau là A. 9 vân.         B. 8 vân.          C. 17 vân.       D. 16 vân, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ