Vật lí Lớp 12: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại S 1   v à   S 2 dao động cùng pha với

Vật lí Lớp 12: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại S 1   v à   S 2 dao động cùng pha với tần số 10 Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách  S 1   v à   S 2 lần lượt 30 cm và 25,5 cm có cực đại giao thoa. Biết giữa M và đường trung trực của  S 1 S 2 có 2 vân cực đại. Tốc độ truyền són trên mặt nước là A. 25 cm/s.      B. 15 cm/s.      C. 30 cm/s.      D. 10 cm/s, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ