Vật lí Lớp 12: Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Biết ánh sáng dùng tron

Vật lí Lớp 12: Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Biết ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là 0,5μm, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp là 4,5 mm. Khoảng cách từ mặt phang chứa hai khe đến màn quan sát là A. 1 m. B. 0,8 m. C. 1,5 m. D. 2 m., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ