Vật lí Lớp 12: Tia X có cùng bản chất với tia nào sau đây? A. Tia β + B. Tia tử ngoại.             C. Tia anpha.     D. Tia  &#9

Vật lí Lớp 12: Tia X có cùng bản chất với tia nào sau đây? A. Tia β + B. Tia tử ngoại.             C. Tia anpha.     D. Tia  β -, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ