Vật lí Lớp 12: Sóng dừng trên sợi dây , hai điểm O và B cách nhau 140 cm, với O là nút và B l&ag

Vật lí Lớp 12: Sóng dừng trên sợi dây , hai điểm O và B cách nhau 140 cm, với O là nút và B là bụng . Trên OB ngoài điểm O còn có 3 điểm nút và biên độ dao động bụng là 1 cm. Tính biên độ dao động tại điểm M cách B là 65 cm A. 0,38 cm B. 0,50 cm C. 0,75 cm D. 0,92 cm, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ