Vật lí Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ? A. Tốc độ sóng trong ch&acirc

Vật lí Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ? A. Tốc độ sóng trong chân không có giá trị lớn nhất B. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào môi trường truyền sóng C. Biên độ sóng có thể thay đổi khi sóng lan truyền D. Bước sóng không thay đổi khi lan truyền trong một môi trường đồng tính, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ