Vật lí Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Tia tử ngoại là sóng điện từ c&oac

Vật lí Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ B. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt C. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ D. Vật có nhiệt độ trên 3000 0 C phát ra tia tử ngoại rất mạnh, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ