Vật lí Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Âm có tần số lớn thì tai ta có cảm giác

Vật lí Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Âm có tần số lớn thì tai ta có cảm giác âm đó to. B. Âm có cường độ nhỏ thì tai ta có cảm giác âm đó nhỏ. C. Âm to hay nhỏ phụ thuộc vào mức cường độ âm và tần số âm. D. Âm có cường độ lớn thì tai ta có cảm giác âm đó to., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ