Vật lí Lớp 12: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S 1 và S 2 cách nhau 50

Vật lí Lớp 12: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S 1 và S 2 cách nhau 50 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình U S 1 = acosωt cm và U S 2 = acos(ωt + π) cm. Xét về một phía của đường trung trực S 1 S 2 ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có hiệu số M S 1 – M S 2 = 3 cm và vân bậc (k + 2) cùng loại với vân bậc k đi qua điểm N có hiệu số N S 1 – N S 2 = 9 cm. Xét hình vuông S 1 PQ S 2 thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn PQ là A. 12 B. 13 C. 15 D. 14, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ