Vật lí Lớp 12: Nhận xét nào sau đây không đúng? A.Biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại khi tần số của lực

Vật lí Lớp 12: Nhận xét nào sau đây không đúng? A.Biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của vật. B.Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn. C.Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần sốcủa lực cưỡng bức D.Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc tần số của lực cưỡng bức, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ