Vật lí Lớp 12: Năng lượng liên kết của N 10 20 e là 160,64MeV. Biết khói lượng của proton là 1 , 007825 u

Vật lí Lớp 12: Năng lượng liên kết của N 10 20 e là 160,64MeV. Biết khói lượng của proton là 1 , 007825 u và khối lượng của notron là 1 , 00866 u . Coi 1 u = 931 , 5 M e V / c 2 . Khối lượng nguyên tử ứng với hạt nhân N 10 20 e là: A. 19,986947u B. 19,992397u C. 19,996947u D. 19,983997u, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ