Vật lí Lớp 12: Một vật nhỏ dao động điều hoà theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin

Vật lí Lớp 12: Một vật nhỏ dao động điều hoà theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.                                     B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.                  C. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.              D. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ