Vật lí Lớp 12: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = A cos ω t + φ . Đại lượng x được gọi là A. tần số dao động.

Vật lí Lớp 12: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = A cos ω t + φ . Đại lượng x được gọi là A. tần số dao động.            B. chu kì dao động.            C. li độ dao động.               D. biên độ dao động., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ