Vật lí Lớp 12: Một sóng cơ học truyền trong môi trường vật chất đàn hồi, đồng nhất và đẳng hướng, từ điểm A đến điểm B, nhận xét nào dưới đây là đúng?

Vật lí Lớp 12: Một sóng cơ học truyền trong môi trường vật chất đàn hồi, đồng nhất và đẳng hướng, từ điểm A đến điểm B, nhận xét nào dưới đây là đúng? A. Chu kỳ dao động tại A khác chu kỳ dao động tại B.        B. Dao động tại A trễ pha hơn dao động tại B.           C. Biên độ dao động tại A lớn hơn biên độ dao động tại B.                                 D. Tốc độ truyền sóng tại A lớn hơn tốc độ truyền sóng tại B., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ