Vật lí Lớp 12: Một sợi dây căng ngang với đầu B cố định, đầu A nối với nguồn sóng thì trên dây có sóng dừng. Biên độ của bụng sóng là 6 cm và khoảng t

Vật lí Lớp 12: Một sợi dây căng ngang với đầu B cố định, đầu A nối với nguồn sóng thì trên dây có sóng dừng. Biên độ của bụng sóng là 6 cm và khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là   Δ t = 0 , 01 s. Biết hình ảnh của sợi dây tại thời điểm   t có dạng như hình vẽ. Vận tốc tương đối cực đại giữa hai điểm  M , N là A. 380 cm/s. B. 100 cm/s. C. 200 cm/s. D. 120 cm/s., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ