Vật lí Lớp 12: Một sóng cơ lan truyền từ M đến N với bước sóng 8 cm, biên độ 4 cm, tần số 2 Hz, khoảng cách MN = 2 cm. Tại

Vật lí Lớp 12: Một sóng cơ lan truyền từ M đến N với bước sóng 8 cm, biên độ 4 cm, tần số 2 Hz, khoảng cách MN = 2 cm. Tại thời điểm t phần tử vật chất tại M có li độ 2 cm và đang giảm thì phần tử vật chất tại N có: A. l i   đ ộ   2 √ 3   c m   v à   đ a n g   g i ả m B. l i   đ ộ   2   c m   v à   đ a n g   g i ả m . C. l i   đ ộ   2 √ 3   c m   v à   đ a n g   t ă n g . D. l i   đ ộ   – 2 √ 3   c m   v à   đ a n g   t ă n g ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ