Vật lí Lớp 12: Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì b

Vật lí Lớp 12: Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng A. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng B. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm D. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ