Vật lí Lớp 12: Một mạch dao động LC có điện tích cực đại trên bản tụ là 1     μ C   và dòng điện cực đại qua cuộn dây là

Vật lí Lớp 12: Một mạch dao động LC có điện tích cực đại trên bản tụ là 1     μ C   và dòng điện cực đại qua cuộn dây là 0,314 A. Sóng điện từ do mạch dao động này phát ra thuộc loại. A. sóng dài. B. sóng trung. C. sóng ngắn. D. sóng cực ngắn., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ