Vật lí Lớp 12: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μ H và một tụ điện có điện dung 10p

Vật lí Lớp 12: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μ H và một tụ điện có điện dung 10pF. Lấy π 2 =10. Chu kì dao động riêng của mạch này là A. 8.10 − 8 s B. 4.10 − 8 s C. 2.10 − 8 s D. 2 , 5.10 − 8 s, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ