Vật lí Lớp 12: Một mạch chọn sóng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 4 μ H và một tụ điện có điện dung C biến đổi

Vật lí Lớp 12: Một mạch chọn sóng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 4 μ H và một tụ điện có điện dung C biến đổi từ 10pF đến 360pF. Lấy π 2 = 10 , dải sóng vô tuyến thu được với mạch trên có bước sóng trong khoảng A. từ 120m đến 720m. B. từ 48m đến 192m. C. từ 12m đến 72m. D. từ 4,8m đến 19,2m., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ