Vật lí Lớp 12: Một điện tích điểm q=10 -7 C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực điện F=3.10 -3

Vật lí Lớp 12: Một điện tích điểm q=10 -7 C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực điện F=3.10 -3 N. Cường độ điện trường E tại điểm đặt điện tích q là A. 3.10 4 V/m B. 2.10 − 4 V/m C. 4.10 4 V/m D. 2,5.10 4 V/m, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ