Vật lí Lớp 12: Một dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t 1 , t 2 , t 3 với t 3 – t 1 = 3 t

Vật lí Lớp 12: Một dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t 1 , t 2 , t 3 với t 3 – t 1 = 3 t 3 – t 2 , vận tốc có cùng độ lớn là v 1 = v 2 = −v 3 = 20 (cm/s). Vật có vận tốc cực đại là A. 28,28 cm/s. B. 40,00 cm/s. C. 32,66 cm/s. D . 56,57 cm/s., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ