Vật lí Lớp 12: Một con lắc đơn dao động điều hòa. Nếu tăng khối lượng của quả nặng hai lần giữ nguyên biên độ và vị tr&iacut

Vật lí Lớp 12: Một con lắc đơn dao động điều hòa. Nếu tăng khối lượng của quả nặng hai lần giữ nguyên biên độ và vị trí, môi trường dao động thì so với khi chưa tăng khối lượng. A. chu kì giảm 2 lần, cơ năng không đổi. B. chu kì tăng 2 lần, cơ năng tăng 2 lần. C. chu kì không đổi, cơ năng tăng 2 lần. D. chu kì và cơ năng của con lắc có giá trị không đổi., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ