Vật lí Lớp 12: Một con lắc đơn có vật treo khối lượng m=0,01 kg mang điện tích q=+5μC, được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa với biên

Vật lí Lớp 12: Một con lắc đơn có vật treo khối lượng m=0,01 kg mang điện tích q=+5μC, được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa với biên độ góc α 0 = 0 , 14  rad trong điện trường đều, vecto cường độ điện trường có độ lớn E = 10 4 V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g=10m/ s 2 . Lực căng của dậy treo tại vị trí con lắc có li độ góc α = 0 , 1 rad xấp xỉ bằng A. 0,1 N.                   B. 0,2 N.                   C. 1,5 N.                   D. 0,15 N., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ