Vật lí Lớp 12: Một CLLX treo thẳng đứng dao động điều hòa với phương trình li độ x= 10cos (5πt -π/3) (cm). Lấy π2=10. Gia tốc của vật tại điểm t0=0 là

Vật lí Lớp 12: Một CLLX treo thẳng đứng dao động điều hòa với phương trình li độ x= 10cos (5πt -π/3) (cm). Lấy π2=10. Gia tốc của vật tại điểm t0=0 là: Giải chi tiết giúp em câu này với ạ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 12: Một CLLX treo thẳng đứng dao động điều hòa với phương trình li độ x= 10cos (5πt -π/3) (cm). Lấy π2=10. Gia tốc của vật tại điểm t0=0 là”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ