Vật lí Lớp 12: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 5 μ m. Hãy tính năng lượng kích hoạt của chấ

Vật lí Lớp 12: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 5 μ m. Hãy tính năng lượng kích hoạt của chất đó. Lấy h = 6,62. 10 34 J.s., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ