Vật lí Lớp 12: Một nguồn âm đẳng hướng đặt tại một điểm trong không khí, điểm M nằm trong m&ocirc

Vật lí Lớp 12: Một nguồn âm đẳng hướng đặt tại một điểm trong không khí, điểm M nằm trong môi trường truyền âm có cường độ âm bằng 10 – 8   W / m 2 . Biết cường độ âm chuẩn I 0 = 10 – 12   W / m 2 . Mức cường độ âm tại M là A. 50dB B. 40dB C. 60dB D. 40dB, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ