Vật lí Lớp 12: Lần lượt tác dụng các lực F 1 = F 0 cos 12 πt ( N ) ;   F 2 = F 0 cos 14 πt ( N ) ; &

Vật lí Lớp 12: Lần lượt tác dụng các lực F 1 = F 0 cos 12 πt ( N ) ;   F 2 = F 0 cos 14 πt ( N ) ;   F 3 = F 0 cos 16 πt ( N ) ; F 4 = F 0 cos 18 πt ( N ) vào con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m; khối lượng m=100g. Lực làm cho con lắc dao động với biên độ nhỏ nhất là: A .   F 2 B .   F 1 C .   F 4 D .   F 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ