Vật lí Lớp 12: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, phát biểu nào sau đây là sai

Vật lí Lớp 12: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Khi ở vị trí cân bằng x = 0 vận tốc có độ lớn cực đại. B. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. C. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên. D. Lực đàn hồi tác dụng lên vật dao động luôn hướng về vị trí cân bằng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ