Vật lí Lớp 12: Hạt nhân nguyên tử X Z A được cấu tạo gồm: A. Z nơtron và (A – Z) prôton  B. Z nơtron và A nơtron. C. Z prôtôn và (A – Z

Vật lí Lớp 12: Hạt nhân nguyên tử X Z A được cấu tạo gồm: A. Z nơtron và (A – Z) prôton  B. Z nơtron và A nơtron. C. Z prôtôn và (A – Z) nơtron.  D. Z nơtron và A prôtôn., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ