Vật lí Lớp 12: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí biên trên trái đất. Chiều dài chứ kì và dao động của con lắc đơn lần lượt là l1,l

Vật lí Lớp 12: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí biên trên trái đất. Chiều dài chứ kì và dao động của con lắc đơn lần lượt là l1,l2 và T1,T2= 1/2. Hệ thức đúng là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ