Vật lí Lớp 12: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại S 1 và S 2 dao động điều hòa cùng pha

Vật lí Lớp 12: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại S 1 và S 2 dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ . Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng A. k λ   v ớ i   k   =   0 ;   ± 1 ; ± 2 ; . . . ± 1 ; ± 2 ; . . .   B. ( 2 k + 1 ) λ   v ớ i   k   =   0 ;   ± 1 ; ± 2 ; . . . ± 1 ; ± 2 ; . . . C. ( k + 0 , 5 ) λ   v ớ i   k   =   0 ;   ± 1 ; − 2 ; . . . ± 1 ; − 2 ; . . . D. 2 k λ   v ớ i   k   =   0 ;   ± 1 ; ± 2 ; . . . ± 1 ; ± 2 ; . . ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ