Vật lí Lớp 12: Đồng vị Si 14 31 phóng xạ β – . Một mẫu phóng xạ Si 14 31 ban đầu trong thời gian 5 p

Vật lí Lớp 12: Đồng vị Si 14 31 phóng xạ β – . Một mẫu phóng xạ Si 14 31 ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì bán rã của chất đó. A. 2,5 h B. 2,6 h C. 2,7 h D. 2,8 h, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ