Vật lí Lớp 12: Điện trở của một quang điện trở có A. Giá trị rất lớn. B. Giá trị không đổi. C. Giá trị thay

Vật lí Lớp 12: Điện trở của một quang điện trở có A. Giá trị rất lớn. B. Giá trị không đổi. C. Giá trị thay đổi. D. Giá trị rất nhỏ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ