Vật lí Lớp 12: Đặt hiệu điện thế xoay chiều u   =   120 √ 2   cos ( 120 π t ) (V)vào hai đầu đoạn mạc

Vật lí Lớp 12: Đặt hiệu điện thế xoay chiều u   =   120 √ 2   cos ( 120 π t ) (V)vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, điện trở R thay đổi được. Thay đổi R thì giá trị công suất cực đại của mạch là P = 300 W. Tiếp tục điều chỉnh R thì thấy hai giá trị của điện trở R1 và R2 mà R1 = 0,5625R2 thì công suất trên đoạn mạch là như nhau. Giá trị của R1 là: A. 28   Ω B. 32   Ω C. 20   Ω D. 18   Ω, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ