Vật lí Lớp 12: Chọn phát biểu đúng? Độ hụt khối của hạt nhân càng lớn thì      A. năng lượng liên kết của hạt nhân càng lớn      B. hạt nhân càng

Vật lí Lớp 12: Chọn phát biểu đúng? Độ hụt khối của hạt nhân càng lớn thì      A. năng lượng liên kết của hạt nhân càng lớn      B. hạt nhân càng kém bền vững      C. năng lượng liên kết riêng của hạt nhân càng bé      D. hạt nhân càng dễ bị phá vỡ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ