Vật lí Lớp 12: Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6 , 625 . 10 – 34 J . s ; c = 3 . 10 8 m / s , e = 1 ,

Vật lí Lớp 12: Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6 , 625 . 10 – 34 J . s ; c = 3 . 10 8 m / s , e = 1 , 6 . 10 – 19 C . Công thoát electron của một quả cầu kim loại là 2,36 eV. Chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng 0,3μm. Quả cầu đặt cô lập có điện thế cực đại bằng: A . 1,8V B . 1,5V C . 1,3V D . 1,1V, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ