Vật lí Lớp 12: Cho một số phát biểu sau: a) Cuộn dây thuần cảm không tiêu thụ điện. b) Đoạn mạch chỉ có tụ điện c&oa

Vật lí Lớp 12: Cho một số phát biểu sau: a) Cuộn dây thuần cảm không tiêu thụ điện. b) Đoạn mạch chỉ có tụ điện có hệ số công suất bằng 1. c) Mạch RLC nối tiếp khi có cộng hưởng thì hệ số công suất bằng 1 d) Mạch RLC mắc nối tiếp khi có cộng hưởng thì không tiêu thụ điện. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A. 3 B. 2 C. 1 D. 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ