Vật lí Lớp 12: Cho các tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X và tia γ . Sắp xếp theo thứ tự các tia có năng

Vật lí Lớp 12: Cho các tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X và tia γ . Sắp xếp theo thứ tự các tia có năng lượng phôtôn giảm dần là A. Tia tử ngoại, tia γ , tia X. Tia hồng ngoại. B. Tia γ , tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại. C. Tia X, tia γ , tia tử ngoại, tia hồng ngoại. D. Tia γ tia tử ngoại, tia X, tia hồng ngoại., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ