Vật lí Lớp 12: Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm. Mức cường độ âm tại A,B,C lần lượt là 40 dB ; 35,9 dB  và 30dB  . Khoảng cách

Vật lí Lớp 12: Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm. Mức cường độ âm tại A,B,C lần lượt là 40 dB ; 35,9 dB  và 30dB  . Khoảng cách giữa AB là 30cm và khoảng cách giữa BC là   A. 78m                     B. 108m                   C.  40m                   D.  65m, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ