Vật lí Lớp 12: Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm vào catôt của một tế bào qua

Vật lí Lớp 12: Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm vào catôt của một tế bào quang điện, được làm bằng Na. Giới hạn quang điện của Na là 0,50 μ m. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là A. 3,28. 10 5 m/s. B. 4,67. 10 5 m/s. C. 5,45. 10 5 m/s. D. 6,33. 10 5 m/s., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ